Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 326/19 od 03.01.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje Konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Dodatne informacije o prijavi na konkurs možete pronaći na stranici Univerziteta.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".