Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Akdeniz Univerzitet
Akdeniz Univerzitet

Mevlana program razmjene na Akdeniz Univerzitetu u Antaliji

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i akademsko osoblje mogu aplicirati za razmjenu u 2019-2020 akademskoj godini na Univerzitetu Akdeniz u Antaliji, Republika Turska.
Oblasti koje su uključene u razmjenu su ekonomija, turski i engleski jezik, sociologija, pedagogija i psihologija. Za studente u kvota je 3 po oblasti. Kvota za nastavno osoblje je dva nastavnika po oblasti.
 
Uslovi za apliciranje za studente su:

- studenti moraju imati status redovnog studenta prvog, drugog ili trećeg ciklusa
- studenti prvog ciklusa moraju imati prosjek 8.5
- studenti drugog i receg ciklusa moraju imati prosjek 9.00

Uslovi za apliciranje za nastavnike:

- Nastavnici moraju biti stalno uposlenici Univerziteta u zvanju docenta.

Studenti treba da pošalju:
- Obrazac za prijavu studenta
- Prepis ocjena
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnot koji su besplatni. Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.
Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student zeli da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti Državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.


Akademsko osoblje treba da pošalje:
- Obrazac za prijavu akademskog osoblja
- CV
- Akademski portofolio

Sve dokumente dostaviti u elektronskoj formi na email Kancelarije za međunarodnu saradnju: international@unmo.ba, najkasnije do 25. februara 2019.godine. Svi dokumenti se šalju u PDF-u. Dokumente u originalu treba dostaviti u Kancelariju za međunarodnu saradnju u tri kopije u boji.