Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor Generalnog sekretara Univerziteta

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretara na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru –
1 izvršilac.

Generalni sekretar se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran.
Generalni sekretar rukovodi Sekretarijatom Univerziteta i koordinira rad administrativnih službi.
Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Senatu i Rektoru.

 

Tekst konkursa u prilogu.