Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re) izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu ...

Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu ...

Na osnovu Odluke Upravnog dobora o prodaji službenih vozila Univerziteta „Džemal ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Dan međunarodne saradnje

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...