Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re)izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za izbor dekana Agromediteranskog fakul...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerzitet ...

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-1900/18 od 17.7.2018. godine i br ...

Konkurs

REZULTATI KONKURSA za finansiranje naučno-istra...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na svojoj službenoj web stranici obja ...