Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje Februar 2019

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava

Javni Konkurs za upis druge generacije na dokto...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, člano ...

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 326/19 od 03.01.2019. godine, U ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...