Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Dan međunarodne saradnje

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...

KONKURS za izbor jednog člana Upravnog odbora U...

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke S ...

KONKURS za izbor u zvanje Mart 2019

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...