Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana na Fakultetu humanistič...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101 - 1601 /19 o ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

Konkurs za izbor nastavnika/saradnika u zvanja

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...