Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Ekonomski fakultet - Takmičenje u biznis planiranju, 17.1.2019.

Proglašene najbolje studentske biznis ideje

U četvrtak, 17.1.2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijed ...

Da li ste znali da naš Univerzitet već tri godine pruža uslugu EDUROAM?

Da li ste znali da naš Univerzitet već tri godi...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru kroz uslugu eduroam – osmišljenu pod okri ...

Novogodišnja čestitka

Rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, zaposlenicima i studentima Unive ...

Božićna čestitka

Rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica, upućuj ...