Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
SUT

Mogućnost razmjene studenata na Silesian Tehnol...

Mobilnost će se ostvarivati u akademskoj 2019/20. Nominovati se mogu samo redovn ...

HURBE - Zdravo urbano okruženje / Sastanak loka...

U okviru projekta "HURBE – Zdravo urbano okruženje: Razvoj visokoškolskog obrazo ...

7. međunarodna ljetna škola u Mostaru

Završena Sedma međunarodna ljetna škola u Mosta...

Završnim ispitom u subotu 15.06.2019. godine završena je Sedma međunarodna ljetn ...

Konkurs za izbor dekana na Fakultetu humanistič...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...