Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (40,34 KB)


BH Telecom
Predmet javne nabavke je korištenje sportske dvorane u svrhu održavanja rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga, u akademskoj 2016/2017. godini.
Objavljeno: 24. nov 2016. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 1256 puta
U ime Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru (u daljem tekstu: Ugovorni organ) pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte da dostave ponude u postupku dodjele ugovora za korištenje sportske dvorane.

1. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
 
1.1. Predmet javne nabavke je korištenje sportske dvorane u svrhu održavanja rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga, u akademskoj 2016/2017. godini.

1.2. Naziv i oznaka iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki: Usluge u području rekreacije, kulture i sporta – 92000000-1.

1.3. Tehnička specifikacija sportske dvorane
Korištenje sportske dvorane svakog dana, izuzev nedjelje i praznika, u okviru univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru. Ukupna cijena ugovorenih usluga utvrđuje se u skladu sa prihvaćenom ponudom ponuđača.

Usluge obuhvataju korištenje sale za održavanje praktične nastave iz sporta, rekreacije, takmičenja i drugih aktivnosti koje organizuje Unija studenata, organizacione jedinice, kao i za svečane ceremonije u organizaciji Univerziteta. Detaljna tehnička specifikacija traženih usluga nalazi se u prilogu ovog Poziva (Aneks 2).
Javne nabavke.rar
(218,93 KB)