Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (39,33 KB)


BH Telecom

 

Objavljeno: 11. okt 2017. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 441 puta
U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i članom 1. stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 104/14), a u skladu sa Odlukom o pokretanju javne nabavke, broj: 101-1-2143/17 od 10.10.2017. godine, pozivamo vas da dostavite ponudu za usluge hotelskog smještaja za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Objavljeno: 8. maj 2017. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 1093 puta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavljeno: 6. apr 2017. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 627 puta
Poziv za dostavu ponuda za usluge oglašavanja i marketinga

Objavljeno: 24. nov 2016. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 980 puta
Predmet javne nabavke je korištenje sportske dvorane u svrhu održavanja rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga, u akademskoj 2016/2017. godini.

Objavljeno: 20. apr 2016. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 846 puta
Predmet javne nabavke je nabavka novčanih sredstava (kreditno zaduženje) za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Objavljeno: 15. mar 2016. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 0 puta
Predmet ovog postupka je nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Objavljeno: 30. nov 2015. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 802 puta
Predmet javne nabavke je nabavka novčanih sredstava (kreditno zaduženje) za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Objavljeno: 26. nov 2015. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 726 puta
Predmet javne nabavke je korištenje sportske dvorane u svrhu održavanja rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga, u akademskoj 2015/2016. godini.