Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (40,34 KB)


BH Telecom
KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Objavljeno: 11. maj 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 636 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-345/17 od 10.5.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Uslovi za izbor dekana definisani su Zakonom o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu  i Statutom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Opće i posebne uslove za izbor i dokaze o ispunjavanju uslova pogledati na web-stranici Fakulteta humanističkih nauka (www.fhn.eu.ba) i web-stranici Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru (www.unmo.ba)

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa biografijom, Programom rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru  i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se  preporučenom pošiljkom na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru Fakultet humanističkih nauka uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru"-ne otvaraj Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.