Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (40,34 KB)


BH Telecom
Javni Konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava
Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 970 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1948/16 od 29. 9. 2016. godine i broj: 101-2176/16 od  27. 10. 2016. godine, i i Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 578/17 od 15. 3. 2017. godine Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA IZ PRAVNIH NAUKA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU.
 
Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 18.4.2017. godine.

Sve detaljne informacije o javnom konkursu možete pronaći na: