Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (37,25 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 13. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1131 puta
Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i Federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić, potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta "Postavljanje energetski učinkovite termoizolacije na zgradi Rektorata Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru". Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je i rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić.
Objavljeno: 15. aug 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 895 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1742/17  i broj: 101-1743/17 od 13. 7. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 15. jul 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 333 puta
Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačka 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-  1642 /17od 5. 7. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje, 

          Konkurs za prijem u radni odnos

           POZICIJA

1.RAČUNOVOĐA..................  1 IZVRŠILAC
(radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) - do povratka privremeno odsutnog zaposlenika)
Objavljeno: 14. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 257 puta
U ime organizacionog odbora, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji Green Design Conference (GCD2017), o održivim gradovima, objektima i proizvodima, koja će se održati u Mostaru (BiH) od 04. do 07. oktobra, kao dio međunarodnog Green Design Bienala (sedmog u BiH).
Objavljeno: 29. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1694 puta
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini pokreće novi univerzitetski studij - Studij turizma.

Program Studija turizma će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma  koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.
Objavljeno: 15. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 728 puta
Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u 09:00 počeo jednodnevni seminar koji za cilj ima razvoj strategija internacionalizacije i modela priznavanja na partnerskim visokoškolskim ustanovama u BiH.
Objavljeno: 14. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 701 puta
Univerzitet Stratchclyde u Glasgowu je bio od 31.05. do 02.06.2017. domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta KLABS "Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments".